Magic Bean

328cc1c6c9622f98396260cdc5e212a8

(Hình ảnh chỉ mang t/c minh họa)

Tác giả: Võng Du đại thần VS Võng Phối đại thần

Tác giả: Kỳ Tiểu Yêu

Thể loại: Võng phối, võng du, đô thị tình duyên , cường cường, hoan hỉ oan gia.

Edit: Magic Bean

Beta: Xú Nha Đầu

Pass : Link

Bản dịch phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả.

Vui lòng KHÔNG mang đi nơi khác

View original post 401 từ nữa